اطلاعیه انتخابات تصدی مسئول بخش دانشجویی

انتخابات برای تصدی مسئول بخش دانشجویی خانه ریاضیات اصفهان ۱۴۰۰

بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم
فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم

به منظور انتخاب مسئول بخش دانشجویی تا آخر روز پنجشنبه ۱۴ بهمن 1400 فرصت دارید، رای خود را اعلام بفرمایید.

لینک رأی‌گیری

با سپاس

بخش دانشجویی خانه ریاضیات

اسکرول به بالا