به نام خدا

به منظور آماده‌­سازی نوجوانان و جوانان استان اصفهان برای تحقق اهداف فرهنگی آموزشی و با عنايت به لزوم ارتقاء کيفيت آموزش رياضي و بهبود روش­‌ها و انجام پژوهش‌­های علمی کاربردی جهت ارتقاء دانش رياضی و استفاده بهينه از توانمندی‌­های جوانان و مهيا نمودن زمينه گفتگوی فرهنگ‌‌ها، شهرداری اصفهان آمادگی خود را برای اجرای طرح ايجاد خانه رياضيات به مناسبت سال جهانی رياضيات (2000 ميلادی) در اصفهان اعلام داشت. پيرو توافقنامه دبير ستاد سال جهانی رياضيات و شهرداری اصفهان، خانه رياضيات به عنوان واحدی غيردولتی زير نظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوری تشکيل شد.

خانه رياضيات اصفهان، نخستين خانه رياضيات ايران و جهان است که به دنبال تشکيل ستاد ملی سال جهانی رياضيات و با کمک شهرداری اصفهان در اين شهر علم‌دوست و تاريخی و با همت عده‌ای علاقه‌مند به علوم رياضی، آموزش و جوانان در سال 1377 آغاز به کار نموده است.

تجربه بيش از 20 سال جلسات بعدازظهرهای دوشنبه معلمان رياضی اصفهان و تشکيل مرکز بررسی رياضيات دبيرستانی از سال 1358 که در آن­ها ديوارهای جدايی بين معلمان مقاطع مختلف تحصيلی شکسته شد و اين رويداد منشاءخدمات زيادی به جامعه علمی کشور شد، گروهی از معلمان واساتيد رياضی را بر آن داشت تا يک موسسه غيردولتی برای ارتقاء دانش رياضی تشکيل دهند.

اگرچه ايجاد مرکز تحقيقات معلمان اصفهان به عنوان الگويی برای تشکيل پژوهشگاه­‌های معلم در سراسر کشور، برگزاری مسابقات رياضی که منجر به اجرای المپياد رياضی ايران و به دنبال آن المپيادهای ديگر علمی و حضور موفق جوانان ايرانی در عرصه‌­های بين­‌المللی گرديد، انجام مطالعه افت رياضی که منجر به انتشار نشريات متعدد توصيفی در زمينه علوم رياضی شد و بسياری ديگر از ابزارهای توسعه دانش رياضی را همراه داشت و نيز الگو­سازی جهت تشکيل انجمن علمی آموزشی معلمان برخی از نتايج اين جلسات است، ولی از همه مهمتر هم­فکری و همکاری مشترک معلمان و توسعه تحقيقات گروهی بين اين عزيزان و برگزاری نخستين کنفرانس آموزش رياضی در ايران را در سال 1375 به دنبال داشت.

از سوی ديگر کميسيون بين­‌المللی آموزش رياضی(ICMI) و اتحاديه بين‌­المللی رياضی( IMU) پيشنهاد اعلام سال جهانی رياضيات را برای سال 2000 عنوان نمودند که مورد تأييد يونسکو قرار گرفت و در سال 1993 اين مسئله رسماً اعلام گرديد. در حاشيه بيست و پنجمين کنفرانس رياضی کشور که دانشگاه صنعتی شريف برگزار گرديد، مسئله فعاليت ايران در زمينه توسعه دانش رياضی و تلاش در جهت عمومی‌سازی علم رياضی در ايران به اين مناسبت مطرح شد. تا اين که سرانجام در ملاقات‌­های مسئول کميته علمی نخستين کنفرانس آموزش رياضی ايران با استاد احمد بيرشک مسئله تشکيل ستاد ملی سال جهانی رياضيات مطرح که پيشنهاد استاد احمد بيرشک در اين راستا، مورد تأييد وزير آموزش و پرورش و معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقيقات و فنآوری قرار گرفت.

سرانجام ستاد ملی سال جهانی رياضيات به رياست رئيس جمهور و با دبيری وزارت فرهنگ و آموزش عالی، طرح خانه رياضيات را به عنوان يکی از طرح‌­های اجرايی خود به تصويب رساند.

نخستين خانه رياضيات طی موافقت نامه‌­ای که بين شهرداری اصفهان و معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی و با موافقت استاندار وقت (جانشين شورای اسلامی شهر) در اين شهر تاريخی شکل گرفت. بر اساس آن تعهد و حمايت وزارت علوم اين مرکز به عنوان يک انجمن علمی رسمی تأييد شد و شهرداری اصفهان تأمين مکان و هزينه­‌های جاری را تعهد نمود و سرانجام در سال 1377 با حضور وزير فرهنگ و آموزش عالی و استاندار وقت با تلاش و پی­‌گيری هيئت موسس آن افتتاح شد و حاصل تجربيات مشترک دانشگاهيان و دبيران رياضی در اين مکان کوچک تبلور يافت. انجمن علمی آموزشی معلمان رياضی اصفهان، دانشگاه صنعتی شريف، دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه اصفهان از حمايت­‌کنندگان اصلی و برنامه‌ريزان راه‌­اندازی اين خانه بودند.

خانه در ابتدا زير نظر ستاد سال جهانی رياضيات و شهرداری فعاليت می‌­کرد، اما پس از تشکيل خانه‌­های رياضيات در شهرستان‌­های ديگر، شورای خانه­‌های رياضيات در تهران به عنوان يک نهاد علمی غيردولتی زير نظر کميسيون انجمن­‌های علمی وزارت علوم، تحقيقات و فنآوری فعاليت خود را ادامه داد. اين شورا با بررسی عملکرد خانه­‌های رياضيات مجوز تشکيل و فعاليت آن­ها را صادر می­‌نمايد، که خانه رياضيات اصفهان تاکنون به عنوان يکی از الگوهای برتر و اوليه اين حرکت علمی مطرح بوده است.

چارت سازمانی

 

اسکرول به بالا