معرفی بخش دانشجویی

بخش دانشجویی خانه ریاضیات اصفهان زیر شاخه‌ای از فعالیت‌های خانه را شامل می‌شود که در آن کلیه دانشجویان عضو خانه فعالیت دارند. هدف این بخش تسهیل امور پژوهشی دانشجویان و اشاعه‌ فرهنگ تحقیق و پژوهش در میان دانشجویان کشور می‌باشد.
از دیدگاه بخش دانشجویی خانه ریاضیات، اعضای بخش دانشجویی، دانش‌پژوهانی هستند که دارای مدرک دیپلم یا بالاتر باشند که قصد انجام مطالعه، تحقیق و پژوهش در یک زمینه علمی را داشته باشند و یا هم اکنون در حال انجام چنین کاری باشند.
   کمیته اجرایی :
کمیته اجرایی بخش دانشجویی خانه مرکب از 5 نفر است که وظیفه‌ تصمیم‌گیری در مورد کلیه‌ی مسائل اجرایی و سازمانی بخش دانشجویی خانه را دارند. مسئولیت بخش دانشجویی، مسئولیت گروه‌های پژوهشی، مسئولیت گروه‌های ارتباط با صنعت، مسئولیت برگزاری سمینارها و کارگاه‌ها و مسئولیت روابط عمومی از جمله این وظایف هستند.

  مسئول بخش دانشجویی :
مسئول بخش دانشجویی به طور کلی وظیفه نظارت بر عملکرد زیرمجموعه‌های مختلف بخش دانشجویی، هماهنگی بین آن‌ها و همچنین ارتباط با مسئولین رده‌های بالاتر خانه را بر عهده دارد. ایشان به صورت سالانه و با رأی‌گیری از مجمع عمومی وقت انتخاب می‌شود.

مسئول گروه‌های پژوهشی :
مسئول گروه‌های پژوهشی وظیفه نظارت بر گروه‌های پژوهشی و انجام هماهنگی‌های لازم برای هر چه راحت‌تر کار کردن گروه‌ها را دارد. از جمله این وظایف، تایید سرپرست گروه‌های پژوهشی با توجه به شرایط فعلی سرپرست و در صورت وجود سوابق ثبت شده از عملکرد وی، رسیدگی به امور مربوط به حلقه‌ها می‌باشد.

  مسئول برگزاری سمینارها و گپ‌های علمی :
این مسئول وظیفه هماهنگی‌های لازم جهت برگزاری سمینار و گپ به صورت از پیش برنامه‌ریزی شده و مدارس و کارگاه‌ها بر اساس درخواست یک حلقه را دارد.

  مسئول روابط عمومی :
مسئولیت در این بخش شامل چک کردن روزانه ایمیل‌های دانشجویی خانه، تبلیغات مربوط به سمینارها، گپ‌ها، کارگاه‌ها و همچنین تبلیغات مربوط به عضوگیری و فعالیت‌های گروه دانشجویی و معرفی آن در مراکز علمی و دانشگاه‌ها می‌باشد.

  مجمع عمومی :
مجمع عمومی شامل تمامی دانشجویانی می‌باشد که در حال حاضر عضو بخش دانشجویی خانه هستند.

  شورای علمی :
شورای علمی بخش دانشجویی شامل مسئول بخش دانشجویی، مسئول گروه‌های پژوهشی، سرپرستان حلقه‌های پژوهشی، مسئول ارتباط با صنعت، سرپرستان گروه‌های ارتباط با صنعت، 2 نفر از طرف شورای علمی خانه، 2 نفر انتخابی مجمع عمومی دانشجویان و همچنین مشاوران خارجی می‌باشد. 

  فعالیت‌های دانشجویی خانه ریاضیات اصفهان :

  • گروه‌های پژوهشی

گروه‌های پژوهشی شامل دو بخش می‌شوند :

  1. حلقه‌های پژوهشی
  2. گروه‌های مطالعاتی
  • سمینار و گپ‌های علمی

انواع سمینارها :

  1.  سمینار دانشجویی عمومی
  2. مدرسه‌ها و کارگاه‌ها
  3.  گپ‌ها
  •  روابط عمومي
  •   ارتباط با صنعت
اطلاعیه‌های جدید بخش دانشجویی خانه

دوره منطق و تفکر

زمان: روزهای پنجشنبه، شروع از ۴ آبان ماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۶ لینک ثبت‌نام دوره حاضر دوره‌ای مقدماتی در مورد ارتباط منطق ، تفکر و شناخت

اطلاعات بیشتر
اسکرول به بالا