مسابقه روز حل مسأله ریاضی

با توجه به تجارب خانه‌های رياضيات ايران در برگزاری مسابقات و برنامه‌های ترويجی رياضی در سطوح مختلف، شورای خانه‌های رياضيات ايران تصميم به برگزاری برنامه تيمی با نام  روز حل مسئله رياضی گرفت تا موجب همبستگی و مشارکت بيشتر بين خانه‌های رياضيات کشور و ايجاد حس تعاون و همدلی و تبادل نظر و نوع دوستی بين دانش‌آموزان و معلمان سراسر کشور گردد و جامعه با زيبايی‌ها و کاربردهای رياضی آشنا شود.

برنامه روز حل مسأله ریاضی، برای پایه‌های چهارم و پنجم ابتدایی و در گروه‌‌های سه نفره، برای اولین بار توسط شورای خانه‌های ریاضیات ایران و با همکاری آموزش و پرورش در روز 21 اسفندماه 1393 و هم زمان توسط خانه‌های ریاضیات ایران اجرا شد. اين برنامه كه توسط شورای خانه‌های رياضيات كشور برگزار می‌شود، با هدف همكاری دانش‌آموزان است تا بتوانند با رياضيات آشتی كرده و ترس و اضطراب امتحانات رياضی برطرف شود. از جمله مهم‌ترين اهداف برگزاری اين برنامه می‌توان موارد زير را برشمرد :

  • ایجاد علاقه در دانش‌آموزان نسبت به درس ریاضی و حل مسئله

  • آموزش غیر مستقیم مفاهیم  ریاضی از طریق حل مسئله

  • تقویت روحیه نشاط، همکاری و تعاون بین دانش‌آموزان با حل مسئله

  • یاد دادن رعایت مقررات و قوانین

  • به دست آوردن تجربه لذت بردن از حل مسئله و مدل‌سازی و به کارگیری ریاضی در زندگی روزمره

اطلاعیه‌های اخیر مسابقات روز حل مسئله ریاضی
اسکرول به بالا