برچسب: وضعیت ریاضیات ایران، عقیده سخت بودن ریاضی، به خطر افتادن رشته ریاضی

اسکرول به بالا