اخبار آموزشی خانه

هندسه

انجمن علمی آموزشی معلمان ریاضی استان اصفهان با همکاری خانه ریاضیات اصفهان برگزار می‌نماید: ویژه دوره اول متوسطه سخنران: آقای روح‌اله حسین زمان: دوشنبه 16 بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۶:۳۰ تا

بحث آزاد پیرامون کتاب‌های درسی

انجمن علمی آموزشی معلمان ریاضی استان اصفهان با همکاری خانه ریاضیات اصفهان برگزار می‌نماید: ویژه دوره دوم متوسطه سخنران: آقای تلگینی زمان: دوشنبه 9 بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸

اشکال هندسی و محیط در پایه‌های اول، دوم

جلسات آموزش ریاضی معلمان ابتدایی چهارشنبه 4 بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶ مکان: خیابان سعادت آباد، جنب ورزشگاه امین، خانه ریاضیات اصفهان بخش معلمان خانه ریاضیات اصفهان در راستای ارتقای

روش‌های خلاقانه حل مسأله

انجمن علمی آموزشی معلمان ریاضی استان اصفهان با همکاری خانه ریاضیات اصفهان برگزار می‌نماید: ویژه دوره اول متوسطه سخنران: خانم نرگس عصارزادگان زمان: دوشنبه 2 بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۶:۳۰ تا

کاربرد تقعر و تحدب در حل مسائل

انجمن علمی آموزشی معلمان ریاضی استان اصفهان با همکاری خانه ریاضیات اصفهان برگزار می‌نماید: ویژه دوره دوم متوسطه سخنران: آقای روح اله حسینی زمان: دوشنبه 25 دی ۱۴۰۲ ساعت ۱۶:۳۰

استم در آموزش ریاضی

انجمن علمی آموزشی معلمان ریاضی استان اصفهان با همکاری خانه ریاضیات اصفهان برگزار می‌نماید: ویژه دوره اول متوسطه سخنران: آقای محمد ابراهیمی علویجه زمان: دوشنبه ۱8 دی ۱۴۰۲ ساعت ۱۶:۳۰

ریاضیات و تفکر انتقادی

انجمن علمی آموزشی معلمان ریاضی استان اصفهان با همکاری خانه ریاضیات اصفهان برگزار می‌نماید: ویژه دوره دوم متوسطه سخنران: آقای دکتر سراجی زمان: دوشنبه 11 دی ۱۴۰۲ ساعت ۱۶:۳۰ تا

سومین دوره مسابقه تیمی ریاضی (متر)

 ثبت‌نام مسابقه تیمی ریاضی (متر) آغاز شد:  لینک ثبت‌نام ویژه دانش‌آموزان پایه‌های چهارم تا نهم شهر اصفهان   لینک ثبت‌نام ویژه دانش‌آموزان پایه‌های چهارم تا دهم که ساکن اصفهان نیستند.  آخرین

نماد علمی

انجمن علمی آموزشی معلمان ریاضی استان اصفهان با همکاری خانه ریاضیات اصفهان برگزار می‌نماید: ویژه دوره اول متوسطه سخنرانان: خانم فاطمه اسلام و خانم فاطمه سلیمیان زمان: دوشنبه 4 دی

اسکرول به بالا