اخبار آموزشی خانه

جدول ضرب بدون عدد

پنجاه و نهمین نشست از مجموعه نشست‌های “باهم برای بهبود آموزش ریاضی” زمان: دوشنبه 23 بهمن 1402 ساعت 18 تا 20 سخنران: دکتر امیر اصغری عضو هیأت علمی دانشگاه لیورپول

معرفی بازی و فعالیت برای محیط و مساحت

جلسات آموزش ریاضی معلمان ابتدایی چهارشنبه 25 بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶ مکان: خیابان سعادت آباد، جنب ورزشگاه امین، خانه ریاضیات اصفهان بخش معلمان خانه ریاضیات اصفهان در راستای ارتقای

بهینه‌سازی

انجمن علمی آموزشی معلمان ریاضی استان اصفهان با همکاری خانه ریاضیات اصفهان برگزار می‌نماید: ویژه دوره دوم متوسطه سخنران: آقای سیروس حسینی زمان: دوشنبه 23 بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۶:۳۰ تا

دوره مباحثی در فلسفه ریاضی

بخش دانشجویی خانه ریاضیات اصفهان با همکاری گروه مطالعات منطق خانه حکمت برگزار می‌کند: زمان: روزهای چهارشنبه – شروع از ۱۸ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۶ مدرس دوره: دکتر پیام سراجی

محیط و مساحت

جلسات آموزش ریاضی معلمان ابتدایی چهارشنبه 18 بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶ مکان: خیابان سعادت آباد، جنب ورزشگاه امین، خانه ریاضیات اصفهان بخش معلمان خانه ریاضیات اصفهان در راستای ارتقای

هندسه

انجمن علمی آموزشی معلمان ریاضی استان اصفهان با همکاری خانه ریاضیات اصفهان برگزار می‌نماید: ویژه دوره اول متوسطه سخنران: آقای روح‌اله حسین زمان: دوشنبه 16 بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۶:۳۰ تا

بحث آزاد پیرامون کتاب‌های درسی

انجمن علمی آموزشی معلمان ریاضی استان اصفهان با همکاری خانه ریاضیات اصفهان برگزار می‌نماید: ویژه دوره دوم متوسطه سخنران: آقای تلگینی زمان: دوشنبه 9 بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸

اشکال هندسی و محیط در پایه‌های اول، دوم

جلسات آموزش ریاضی معلمان ابتدایی چهارشنبه 4 بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶ مکان: خیابان سعادت آباد، جنب ورزشگاه امین، خانه ریاضیات اصفهان بخش معلمان خانه ریاضیات اصفهان در راستای ارتقای

روش‌های خلاقانه حل مسأله

انجمن علمی آموزشی معلمان ریاضی استان اصفهان با همکاری خانه ریاضیات اصفهان برگزار می‌نماید: ویژه دوره اول متوسطه سخنران: خانم نرگس عصارزادگان زمان: دوشنبه 2 بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۶:۳۰ تا

کاربرد تقعر و تحدب در حل مسائل

انجمن علمی آموزشی معلمان ریاضی استان اصفهان با همکاری خانه ریاضیات اصفهان برگزار می‌نماید: ویژه دوره دوم متوسطه سخنران: آقای روح اله حسینی زمان: دوشنبه 25 دی ۱۴۰۲ ساعت ۱۶:۳۰

اسکرول به بالا