جلسات آموزش معلمان ابتدایی

بخش معلمان خانه ریاضیات اصفهان در راستای ارتقای کیفی روش تدریس (مفاهیم ریاضی) معلمان ابتدای جلساتی را در سال تحصیلی 1402 – 1403 برنامه‌ریزی نموده است.

در این جلسات، از طریق گفتگو و تبادل نظر میان شرکت‌کنندگان در جلسه و مدرسان خانه ریاضیات اصفهان، مفاهیم کتاب‌های ریاضی ابتدایی بررسی شده و تجارب مختلف برای روش‌های آموزش هر مفهوم به اشتراک گذاشته می‌شود. همچنین، در ماه یک یا دو جلسه به اتصال مفاهیم و معرفی فعالیت‌هایی در زمینه موضوعات ریاضی کتاب‌های ابتدایی اختصاص داده می‌شود.

مخاطبان این جلسات: معلمان ابتدایی، دانشجو معلمان و سایر علاقه‌مندان به این حوزه

زمان جلسات: چهارشنبه‌ها، ساعت 14:30 تا 16

با امید به ارتقای کیفیت روش تدریس ریاضی ابتدایی

بخش معلمان خانه ریاضیات اصفهان

اسکرول به بالا