وبینار برای آینده علوم پایه و مهندسی چه می‌توان کرد؟

زمان: چهارشنبه 25 خرداد 1401

ساعت: 17 الی 18

سخنران: آقای دکتر علی رجالی

عضو هیئت علمی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان

لینک وبینار

بی‌توجهی به آموزش به عنوان مهمترین عامل تولید در کشور از یک سو و برنامه‌ریزی‌های تصادفی و بدون هدف از سویی دیگر، آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور را به کیفیت مطلوب نمی‌رسانند. آموزش باید در بالاترین سطح اهمیت برای تصمیم‌سازان قرار گیرد تا بتوان برای نجات این عامل موثر قدمی برداشت. در این وبینار تعاملی، تلاش می‌کنیم راهکارهایی را برای آینده بهتر آموزش به منظور توسعه علوم پایه و مهندسی ارائه دهیم.

پوستر وبینار

اسکرول به بالا