خلق الگوهای هندسی اسلامی

نرگس عصارزادگان
رشد آموزش ریاضی، دوره 31، شماره 1، پائیز 1392

فایل 

چکیده 

در این کارگاه عملی شرکت کنندگان یاد می‌گیرند که چگونه با تا کردن کاغذهای رنگی دایره‌ای شکل یا مستطیلی هم اندازه، شکل‌هایی شامل مربع، مثلث متساوی الاضلاع و شش ضلعی بسازند؛ سپس با شکل‌های بدست آمده نقش‌ها یا الگوهای اسلامی متنوع بوجود آورند. این کار می‌تواند طوری ادامه یابد که هر شخصی الگوهای مورد علاقه خودش را بسازد. همچنین بحث‌هایی برای چگونگی اجرا در کلاس درس و نیز روش‌هایی که می‌تواند علاقه‌ها و توانایی‌های دانش‌آموزان را برانگیزد، در این کارگاه وجود دارد.

کلید واژه‌ها : کاشی کاری، الگوهای هندسی، هندسه اسلامی، شکل‌های تا شده، اوریگامی، هندسه کاغذ و تا

هنر و هندسه اسلامی

هندسه در قلب هنرهای اسلامی جای دارد. طرح‌ها و الگوهای هندسی شامل تعدادی از شکل‌های هندسی می‌شوند که به شیوه‌های متفاوتی با یکدیگر ترکیب شده‌اند. به طور سنتی نقش‌ها و الگوهای اسلامی به وسیله یک خط کش صاف غیر مدرج و یک پرگار ایجاد می‌شوند، اما این کار برای دانش‌آموزان پایه‌های پایین‌تر دشوار است، زیرا آنها نمی‌توانند به طور مکرر چندین شکل هم اندازه کاملا دقیق رسم کنند. یک روش جایگزین برای خلق الگوهای اسلامی در کلاس درس از طریق کار با کاغذ و تا کردن کاغذهای دایره‌ای شکل رنگی و یا کاغذهای هم اندازه رنگی برای ساخت شکل‌های مربع، مثلث متساوی الاضلاع، شش ضلعی و غیره است. با چیدن و تنظیم این شکل‌های تا شده، مطابق الگوهای اسلامی روی یک صفحه بزرگ مقوایی دانش‌آموزان خیلی سریع می‌توانند این کار را انجام دهند. ادامه مطلب

 

اسکرول به بالا