انتشار کتاب تولد يک قضيه به زبان فارسی

انتشار کتاب تولد يک قضيه به زبان فارسی
Théorème vivant

کتاب Theorem Vivante که ترجمه آن را مرکز اطلاع‌رسانی پژوهشگاه دانش‌هاي بنيادی با عنوان تولد يک قضيه منتشر کرده است، حکايت جذاب يک پژوهش رياضی است از آغاز تا انجام آن با همه فراز و نشيب‌هايش. نويسنده آن  سدريک ويلانی (Cedric Villani) رياضيدان برجسته فرانسوی و برنده مدال فيلدز (معتبرترين جايزه رياضی) در سال 2010 است که در اين کتاب تجربه شخصی خود را از يکی از مهمترين پژوهش‌هايش که اين مدال را نصيب او کرد بازگو می‌کند. کتاب در عين حال بازگو کننده احوال پژوهشگر در طی اين مسير دشوار است : اميدها، نااميدی‌ها، هیجان‌ها، اضطراب‌ها، سرخوشی‌ پيروزی، زندگی خانوادگی، سفرها و البته کار و کار و باز هم کار. تصويرهای زنده و گويايی که نويسنده از حال و هوای محيط پژوهشی و از پژوهشگران  نامدار در بعضی مراکز علمی معتبر ارائه می‌کند برگيرايی اين متن افزوده است. با توجه به اين ويژگی‌ها، مطالعه اين کتاب برای پژوهشگران فارسی زبان سودمند به نظر می‌رسد و بر اين اساس، مرکز اطلاع رسانی تصميم به انتشار و ترجمه فارسی کتاب گرفت.

 

اسکرول به بالا