پروژه بين‌المللی سواد آماری ISLP

پروژه بین‌المللی سواد آمار(ISLP) ی، پروژه‌ای است که توسط انجمن بین‌المللی آموزش و پرورش آماری(IASE)، آغاز شده که در حقیقت بخش آموزش انجمن بین‌المللی آمار(ISI) است. هدف از ISLP، کمک به ارتقاء سواد آماری در سراسر جهان، در میان جوانان و بزرگسالان، در تمام جنبه های زندگی است. برای این منظور، ما شما را به یک مخزن آنلاین از منابع و اخبار بین المللی سواد آماری، فعالیت های بین المللی برای ترویج منابع و افراد و نهادها دخیل در آنها بهمراه فعالیت‌هایشان در راستای افزایش آگاهی آمار کرده‌ایم.

از جمله فعالیت‌های آن انتشارات در سه بخش خبرنامه، کتاب و مقالات است که می‌توانید از طریق لینک‌های زیر به آنها دست یابید:

خبرنامه

کتاب

مقالات

مسابقات :  برگزاری مسابقات متعدد از سال 2007 با هدف ایجاد شرایط قرار گرفتن در معرض نیازهای سواد آماری و توسعه توانایی‌های دانش‌آموزان در آن.

سایر فعالیت‌ها

اسکرول به بالا