زیبایی‌های ریاضیات در قالب انیمیشن‌های تصویری

هدیه وب سایت‌های اتحادیه انجمن‌های علمی وآموزشی معلمان ریاضی ایران

و  شورای خانه‌های ریاضیات ایران

The Theorem h2=p*q

 

 

 

.قضيه تالس

 

 

قضيه فيثاغورس

 

 

 

 

 

 

 

اسکرول به بالا