محیط و مساحت

جلسات آموزش ریاضی معلمان ابتدایی

چهارشنبه 18 بهمن ۱۴۰۲

ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶

مکان: خیابان سعادت آباد، جنب ورزشگاه امین، خانه ریاضیات اصفهان

بخش معلمان خانه ریاضیات اصفهان در راستای ارتقای کیفی روش تدریس (مفاهیم ریاضی) معلمان ابتدای جلساتی را در سال تحصیلی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳ برنامه‌ریزی نموده است.

در این جلسات، از طریق گفتگو و تبادل نظر میان شرکت‌کنندگان در جلسه و مدرسان خانه ریاضیات اصفهان، مفاهیم کتاب‌های ریاضی ابتدایی بررسی شده و تجارب مختلف برای روش‌های آموزش هر مفهوم به اشتراک گذاشته می‌شود. همچنین، در ماه یک یا دو جلسه به اتصال مفاهیم و معرفی فعالیت‌هایی در زمینه موضوعات ریاضی کتاب‌های ابتدایی اختصاص داده می‌شود.

مخاطبان این جلسات: معلمان ابتدایی، دانشجو معلمان و سایر علاقه‌مندان به این حوزه

اسکرول به بالا