ارزشيابی برنامه درسی : چرا و چگونه؟

سهیلا غلام آزاد، پژوهشکده برنامه‌ریزی درسی و نوآوری‌های آموزشی
سیزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران، شهریور 1393

فایل

 برنامه‌ریزی درسی از مؤلفه‌های اصلی یک نظام تربیت رسمی است. زیرا که این مؤلفه به صورت هدفمند، تجارب تربیتی ویژه‌ای را برای ارتقا و تعالی وجودی دانش‌آموزان در ابعاد و شئون مختلف فراهم می‌نماید. به لحاظ نظری و در تعاریف بعمل آمده از معنا و مفهوم برنامه‌ریزی درسی، برنامه‌ریزی درسی دربردارنده طیفی از انواع فعالیت‌ها است. در ادامه می‌خوانید :

 • برنامه درسی

 • برنامه درسی، طراحی

 • برنامه درسی، تدوین

 • برنامه درسی، اجرا

 • برنامه درسی، ارزشیابی

 • اصول ارزشیابی برنامه درسی

 • پیشینه

 • روش پژوهش

 • سطوح ارزشیابی

 • اهداف ارزشیابی در سطح ارزشیابی از بسته آموزشی(قصد شده)

 • اهداف ارزشیابی در سطح ارزشیابی از بسته آموزشی(اجرا شده)

 • مؤلفه‌هایی که اندازه‌گیری شده یا درباره آنها اطلاعاتی جمع‌آوری می‌گردد.

 • کتاب درسی

 • کتاب درسی، ساختار

 • کتاب درسی، صفحه آرایی

 • کتاب درسی، سازماندهی محتوا

 • کتاب راهنمای معلم

 • در سطح ارزشیابی بسته آموزش اجرا شده

 • ارزشیابی عوامل مؤثر بر اجرای بسته آموزشی

 • جمع‌آوری داده‌ها

 • نمونه‌گیری

 • ابزار گردآوری اطلاعات

 • چگونگی تحلیل داده‌ها

منبع : وب‌سايت شورا  خانه‌های رياضيات ايران

اسکرول به بالا