دوره حل مسئله

ویژه دانش‌آموزان پایه‌های سوم تا ششم ابتدائی

طول دوره: 10 جلسه یک و نیم ساعتی

هزینه ثبت نام در دوره: 290 هزار تومان

لینک ثبت‌نام حضوری

لینک ثبت‌نام مجازی

روز و ساعات تشکیل کلاس

پایه سوم

گروه اول:

سه شنبه‌ها ساعت 10:30 تا 12

حضوری

پایه چهارم

 

گروه اول:

سه شنبه‌ها ساعت 15:45 تا 17:15

حضوری

گروه دوم:

چهارشنبه‌ها ساعت 10:30 تا 12

حضوری

گروه سوم:

چهارشنبه‌ها ساعت 10:30 تا 12

مجازی

پایه پنجم

 

گروه اول:

سه‌شنبه‌ها ساعت 8:30 تا 10

حضوری

گروه دوم:

چهارشنبه‌ها ساعت 17:45 تا 19:15

حضوری

گروه سوم:

چهارشنبه‌ها ساعت 17:45 تا 19:15

مجازی

پایه ششم

 

گروه اول:

سه شنبه‌ها ساعت 10:30 الی 12

حضوری

گروه دوم:

چهارشنبه‌ها ساعت 15:45 الی 17:15

مجازی

دوره حل مسئله از سال 1396 تاکنون در خانه ریاضیات اصفهان برگزار می‌شود. هدف از این دوره افزایش مهارت حل مسئله و توسعه درک دانش‌آموزان از مفاهیم ریاضی طراحی شده است.

در هر جلسه بر روی یکی از راهبردهای حل مسئله تمرکز می‌شود و دانش‌آموزان از طریق کارگروهی و همفکری با یکدیگر به مسائل پاسخ می‌دهند. برای هر مسئله، روش‌های مختلفی که در گروه‌های دانش‌آموزی مطرح شده است، در کلاس نقد و بررسی می‌شود. بدین طریق، مهارت تفکر خلاقانه و منتقدانه و همچنین گفتمان در دانش‌آموزان نیز ارتقاء می‌یابد.

مدرسان این دوره از معلمان با سابقه خانه ریاضیات اصفهان و مدارس ابتدایی شهر اصفهان هستند که مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد در ریاضی و علوم مهندسی دارند.

اسکرول به بالا