جادوی اعداد

اعداد فیبوناتچی

در ریاضیات سری فیبوناچی به دنباله‌ای از اعداد گفته می‌شود که بصورت زیر تعریف می‌شود:

 

 

غیر از دو عدد اول اعداد بعدی از جمع دو عدد قبلی خود بدست می‌آید. اولین اعداد این سری عبارت‌اند از:

۰٬ ۱٬ ۱٬ ۲٬ ۳٬ ۵٬ ۸٬ ۱۳٬ ۲۱٬ ۳۴٬ ۵۵٬ ۸۹٬ ۱۴۴٬ ۲۳۳٬ ۳۷۷٬ ۶۱۰٬ ۹۸۷٬ ۱۵۹۷٬ ۲۵۸۴٬ ۴۱۸۱٬ ۶۷۶۵٬ ۱۰۹۴۶٬ ۱۷۷۱۱

این اعداد به نام لئوناردو فیبوناچی ریاضیدان ایتالیایی که حدود 200 سال قبل از لئوناردو داوینچی می‌زیسته، نام‌گذاری شده ‌است.

 

جادوی این اعداد را می‌توانید در سایت جادوی اعداد فیبوناتچی جستجو کنید. در سایت جادوی ریاضی اعداد فیبوتانچی  با برخی شگفتی‌های ریاضی اعداد فیبوناتچی به همراه چندین بخش تمرین و کار آشنا می‌شوید. با وجود این‌که سایت به زبان انگلیسی می‌باشد، اما متن ساده و روانی دارد و با ساختار درگیر کننده‌اش شما را در متن جریان وارد می‌کند. 

 


جادوی عدد 13

اگر از كوچه پس كوچه‌های قدیمی شهرآنجایی كه هنوز رگه‌هایی از خانه‌های قدیمی كاهگلی یافت می‌شود گذر كنیم هنوز هم پلاكهای خانه‌هایی را می توان دید كه روی آن 1+12 به جای سیزده نوشته شده است، علت آن را در اعتقادات مردم می توان یافت تحت این عنوان:
نحس بودن 13 !
آنچه در ادامه خواهید خواند جادوی 13 است كه به نظر جالب می رسد !!!
● 13 عدد اول است.
● 1-13^2 عدد اول مرسن است.
13جسم ارشمیدسی موجود است. (اجسام ارشمیدسی اجسامی هستند كه وجوه آنها چند ضلعی بوده، نه لزوما از یك نوع و كنج‌های آنها مساوی هستند.)
عدد 13كوچكترین Emirp است. (Emirp عدد اولی است كه اگر ارقام آن را معكوس كنیم، مجددا عددی اول خواهد بود مثلا اعداد 13، 17،31، 37،…..)
● 169=2^13 بامعكوس كردن ارقام آن داریم: 961=”2^31 یعنی رقم‌های آن مجددا معكوس می‌شود.”
●2^13، 1+!12 را عاد می‌كند.
● 13عدد Happy است.(برای دانستن این كه عددی Happy است، مجموع مربعات رقم‌های عدد را پیدا كرده و دوباره مجموع مربعات عدد بدست آمده را حساب می‌كنیم. با ادامه این روند اگر به عدد 1 دست پیدا كردیم آنگاه به آن عدد Happy گفته می‌شود. مثلا برای عدد سیزده 10=”2^3+2^1 و 1=2^0+2^1 بنابراین13″ عدد Happyاست.)
● 13 نیمی از 3^3+ 3^1- است.
●شاخه زیتونی كه در پشت دلارهای آمریكا كشیده شده است 13 برگ دارد.
●2^13عدد !(1 -13)+ 1را عاد می‌كند، بنابراین یك عدد اول ویلسون (Wilson Prime) است. ( هر عدد اول p كه،p و p^2، مقدار p-1)!+1 ) را عاد كنند، عدد اول ویلسون نامیده می‌شود. مثلا عدد 5 عدد ویلسون است. تنها اعداد شناخته شده 5 و 13و 563 است .)
●چرتكه چینی دارای سیزده ستون مهره‌ برای محاسبات است.
● 13بزرگترین عدد اولی است كه می‌تواند به دو عدد متوالی به صورت n^2+3 افراز می‌شود. (آیا می‌توانید اثبات کنید؟)
● 1+13- 13^13 عدد اول است.
● نخستین حفره‌ی اول با طول سیزده بین دو عدد 113و 127اتفاق می‌افتد. (منظور از حفره‌ی اول تعداد اعداد مركب بین دوعدد اول متوالی است.)
● 13 كوچكترین عدد اول جایگشت‌پذیر (Permutable Number) است. ( این اعداد، اعداد اولی حداقل با دو رقم مجزا هستند كه با تجدید آرایش در رقم‌هایشان همچنان عددی اول باقی می‌مانند. مثلا برای عدد 337 ، 733 و 373 و 337 عدد اول است. از دیگر اعداد از این قسم می‌توان به 13,17,37,79,113,119و جایگشت‌های آن اشاره كرد.)
● هشت عدد اول دیگر می‌تواند به وسیله تغییر یك رقم از 13 تولید شود. {11, 17, 19, 23, 43, 53, 73, 83}
● نخستین بار پرچم امریكا 13 ستاره و 13 خط داشت كه نشان دهنده تعداد مستعمرات اصلی این كشور بود.
● عدد 13 كوچكترین عددی است كه ارقام آن در پایه چهار معكوس 13 است. ( 13 در پایه چهار 31 است.)
● رویه‌ی بیضوی روی اعداد گویا كه دارای نقطه‌ی گویا از مرتبه‌ی 13 باشد، موجود نیست.
● 2^13= 19+…+8+7
● عدد 2^13توسط مربعات مجزای اعداد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 بیان می‌شود.
● طولانی‌ترین ركورد پرواز یك جوجه 13 ثانیه است.

● سیزدهمین روز از فروردین شاید تنها بهانه‌ایی باشد برای گذر از ازدحام شهر و رفتن به طبیعت، اما خوب می‌دانیم اینبار نیز از نحوست 13 فرار می كنیم.

● اما 13 برای شما تنها یاآور نحسی آن است؟
● 131211109876543212345678910111213عدد اول است.
● معكوس عدد 2^13 عددی اول است.
● ELEVEN + TWO = TWELVE + ONE(عبارت فوق تحریفی از حل معادله‌ی 13 است.)
● 13كوچكترین عدد اولی است كه از مجموع مربعات دو عدد اول مجزا یعنی 2^3+2^2 بدست می‌آید.
● اقلیدس و دیافانتی هر كدام 13 كتاب نوشته‌اند.
● با به كار بردن نخستین سه عدد اول داریم : 13=”5+3^2
● فیلم” 13 نوامبر” ، آلفرد هیچكاك هیچگاه به پایان نرسید.
● مجموع نخستین 13عداد اول برابر 13 امین عدد اول است.
● رساله 13 جلدی Almagest بزرگترین كار بطلمیوس بود. قضیه‌ی ریاضی را با توجه به حركت‌های ماه ،خورشید و سیاره‌ها را فراهم ساخت.
● مجموع باقی مانده‌های حاصل از تقسیم عدد 13 برنخستین اعداد اول تا 13 برابر 13 است.
● 13كوچكترین عدد اولی است كه مجموع ارقام آن مربع است.
●13كوچكترین عدد اولی است كه به شكل p^2+4( كه p اول است) نوشته می شود.
● اویلر 13 فرزند داشت كه 5 فرزند او به سن نوجوانی رسیده و تنها 3 نفر باقی ماندند.
● مجموع توان‌های چهارم نخستین 13عدد اول به علاوه‌ی عدد یك ، عددی اول(6870733) است.
● 13 كوچكترین عدد اول Sextanاست این عدد برابر است با :
(p = (x^6+y^6)/(x^2+ y^2

● اگر برای عدد اول pداشته باشیم: p-1)!=”-1 ” mod p^2 ) آن عدد، عدد ویلسون است. ( تنها اعداد شناخته شده 5 ،13 و 563 است.)
● (13+1)13-13^(13+1) عددی اول است.
● بد یمن بودن روز جمعه‌ایی كه 13امین روز ماه باشد یكی از خرافات رایج در جوامع است.
●13كوچكترین عدد اولی است كه به صورت مجموع مجزا از اعداد اول به شكل 4n+3نیست.
●به طور طعنه آمیز گفته می شود كه : 13 ، 15 امین عدد خوشبختی است.
● 13بزرگترین عدد اول فیبوناچی است كه(13)Fاول است.

● 13 از متصل شدن دو عدد نخست مثلثی ساخته می‌شود. ( 1, 1+2, 1+2+3 … اعداد مثلثی هستند.)
● مجموع نخستین 13 عدد اول 238 كه مجموع ارقامش 13 است
● به طور طبیعی هر سال 12 ماه دارد، اما در حقیقت 13 ماه داریم تعجب نكنید. ماه آسمان را فراموش كردید با دوازده ماه سال 13 می‌شود.
● 13=”2^3+1^3+0^3
● كوچكترین عدد اولی است كه به صورت مجموع دو عدد اول ( 2+11) نمایش داده می‌شود و همچنین كوچترین عدد اولی است كه به صورت مجموع دو عدد مركب (4+9 ) نوشته می‌شود.
● 13بزرگترین عدد اول مینیمال در پای 3 است.
● 13/13333333333333 عدد اول است. (توجه كنید كه تعداد ارقام 3 بعد 1 ، 13 عدد است.)
● 13=”3+7+3 (توجه” كنید كه3^13=”(7+3)+7^3)
● 0^10+2^10+3^10+5^10+7^10+11^10+13^10 عدد” اول است كه بزرگترین عدد اول نا تیتانیك (Titanic Number) است. ( NumberTitanic اعداد اولی هستند كه تعداد ارقام آن بیشتر از 1000 است.)
● 13-13^2عدد اول است.
● 13+13+13/13+13*13+!13+13^13 و13+13+13/13+13*13+13^13 دو عدد پانزده رقمی اول هستند.
● 13جوابی برای معادله‌ی دیوفانتوسی (Diophantine Equation) z^2=”x^3-y^3″ است. یعنی؛ 3^7-3^8=”2^13
● 13/(13+13+13+13+13+13+13+131313+13^13) عددی اول است كه شامل 13بار تركیباتی از عدد 13 است مثلا 131313سه بار 13 در آن آمده است.
● ماموریت قمر” آپولو 13″ در مسیر ماه بی‌نتیجه ماند، علت انفجار در قسمتی از سفینه بود. نكته جالب این است كه این قمر در ساعت 13:13 پرتاب شده بود و این اتفاق در 13 اوریل شكل گرفت. ( احتمالا روز جمعه !!!!!!!!)
● 13امین عدد اول مرسن عدد 1-521^2 و 13امین عدد لوكاس (Lucas Number) عدد521است). اعداد لوكاس اعدادی هستند كه به نام ریاضیدان فرانسوی EdouardLucas نامگذاری شده اند و در دنباله 1 و3و4و7 و11و…. قرار دارند. این دنباله به صورت ذیل ساخته می‌شود كه جمله اول 1 و دومین جمله 3 جمله های بعدی از مجموع دو جمله قبلی ساخته می‌شود، مثلا جمله سوم مجموع جمله اول با دوم یعنی 1+3 است.
● (13=”(!3*!1)+(!3+!1)13″ و 31 تنها اعداد مرسن Emirp شناخته شده هستد.
● 13كوچكترین عدد اولی است كه به شكل p^2+pq+p نوشته می‌شود.
● معكوس ((1+13^13)^13) یك عدد Brilliant است. (به اعدادی Brilliant گویند كه دو فاكتور اول با طول یكسان دارند.)
شاید خصوصیات جالب دیگری وجود داشته باشد كه هنوز به این لیست اضافه نشده است و شما از آن اطلاع دارید، آن‌ها را برای ما بفرستید.

اسکرول به بالا