نتایج مرحله اول از دومین مسابقه تیمی ریاضی (متر) سال 1402

خانه رياضيات اصفهان، 8 و 15 اردیبهشت ۱۴۰2 مرحله نخست از دومین مسابقه تيمي ریاضی (متر) را برای پایه‌های چهارم، پنجم، ششم و هفتم به صورت حضوري برگزار كرد.

روز 8 اردیبهشت، 176 تیم از پایه چهارم (متشکل از 102 تیم دختر و 74 تیم پسر) و 20 تیم از پایه هفتم (متشکل از 13 تیم دختر و 13 تیم پسر) در این مسابقه شرکت کردند.

روز 15 اردیبهشت، 164 تیم از پایه پنجم (متشکل از 109 تیم دختر و 55 تیم پسر) و 103 تیم از پایه ششم (متشکل از 78 تیم دختر و 25 تیم پسر) در این مسابقه شرکت کردند.

ضمن تبریک به برگزیدگان و آرزوی موفقیت برای ایشان، به اطلاع می‌رساند زمان و شرایط برگزاری مرحله دوم مسابقه متعاقبا اعلام می‌شود.

توجه: اسامی شرکت‌کنندگان بر طبق نام نفر اول تیم‌ها، به ترتیب حروف الفبا مرتب شده است.

 اسامي 51 تيم برگزیده‌ی پایه چهارم که به مرحله دوم این مسابقه راه یافته‌اند.

اسامي 40 تيم برگزیده‌ی پایه پنجم که به مرحله دوم این مسابقه راه یافته‌اند.

اسامي 30 تيم برگزیده‌ی پایه ششم که به مرحله دوم این مسابقه راه یافته‌اند.

اسامي 7 تيم برگزیده‌ی پایه هفتم که به مرحله دوم این مسابقه راه یافته‌اند.

اسکرول به بالا