برگزیدگان مرحله نهایی مسابقه تیمی ریاضی (متر) در سال 1401 – 1402 در پایه‌های پنجم و ششم

نتایج پایه پنجم

در این مرحله 41 تیم از پایه پنجم شرکت کردند که اسامی اعضای 10 تیم منتخب به قرار زیر است. توجه داشته باشید این فهرست صرفا بر اساس حروف الفبای نام عضو اول هر تیم مرتب شده است و بر اساس عملکرد تیم‌ها در مسابقه نیست.

 

نتایج پایه ششم

28 تیم از پایه ششم به این مرحله راه یافته بودند که اسامی اعضای 7 تیم منتخب به قرار زیر است. توجه داشته باشید این فهرست صرفا بر اساس حروف الفبای نام عضو اول هر تیم مرتب شده است و بر اساس عملکرد تیم‌ها در مسابقه نیست.

اسکرول به بالا