ریاضیات و تفکر انتقادی: بررسی چند پارادکس و استدلال ریاضی

ویژه دانشجویان، دبیران و اساتید ریاضی

سخنران: دکتر پیام سراجی

زمان: چهارشنبه 10 آبان 1402 ساعت 16:30

مکان: خانه ریاضیات اصفهان

لینک برنامه ضبط شده

از اهداف مهم آموزش ریاضی، پرورش قدرت استدلال و تحلیل منطقی مسائل و تشخیص استدلال‌های نادرست و مغالطه‌ها است.

در این کارگاه چند استدلال نادرست که سخنران در تجربه‌های تدریس به دانشجویان با آن‌ها مواجه شده و برخی از مغالطه‌ها و پارادکس‌های شناخته شده در ریاضی بررسی می‌شوند. همزمان، در مورد روش‌های تشخیص نادرسی یک استدلال بحث می‌شود.

اسکرول به بالا