آموزش هندسه با طراحی موزاييک فارسی

آموزش هندسه با طراحی موزاییک فارسی    

 Learning geometry by designing Persian mosaics


Goossen Karssenberg

For the learning of mathematics

vol. 34 num. 1 (2014)I
An international journal of mathematics education

 فایل مقاله به زبان انگلیسی  

English Version

چکیده : به منظور تشویق دانش‌آموزان به هندسه، هنر تزئینات هندسی اسلامی به عنوان موضوع اصلی یک رشته درسی انتخاب شد که از یک ابزار جدید آموزشی با نام “یادگیری با عمل” استفاده می‌کند. دانش‌آموزان هلندی که این درس را در  سال 2010-2013 انتخاب کرده در عمل به‌عنوان یک طراح فارسی قرون وسطی در طرح‌های هندسی و ساخت موزاییک‌های جدید، به چالش کشیده می‌شدند. بازتاب ساخته‌هایشان نشان می‌دهد که آنها به کار خود افتخار کرده و دانش ریاضی را دریافته‌اند. معلمان نیز از روش جدید آموزشی استقبال کردند. از جمله بازتاب‌های دیگر این دوره این موضوع بود که  آگاهی فرهنگی در میان دانش آموزان را با زمینه‌های مذهبی مختلف بهبود بخشید.

اسکرول به بالا